சாமை – Panicum sumatrense

90.00

சாமை (Panicum sumatrense, Little Millet) ஒரு தானியம் ஆகும். இது ஒரு புன்செய் நிலப் பயிர். இது இந்தியாவிலும் விளைவிக்கப்படுகிறது.  இந்த தானியத்தின் மாவு மூலம் ரொட்டி, புட்டு, கேக், பிஸ்கட் செய்யலாம்.  Panicum sumatrense, known as little millet, is a species of millet in the family Poaceae.  See Product Description for more.  (1 Unit refers 1 kg.)

Description

சாமை (Panicum sumatrense, Little Millet) ஒரு தானியம் ஆகும். இது ஒரு புன்செய் நிலப் பயிர். இது இந்தியாவிலும் விளைவிக்கப்படுகிறது.  இந்த தானியத்தின் மாவு மூலம் ரொட்டி, புட்டு, கேக், பிஸ்கட் செய்யலாம்.

மருத்துவக் குணங்கள்

 • எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கும் தசைகளை வலிமை பெறச் செய்கிறது.
 • இது மலச்சிக்கலைப் போக்க வல்லது.
 • இது காய்ச்சல் காரணமாக ஏற்படும் நாவறட்சியை நீக்கும்.
 • வயிறு தொடர்பான நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும்.
 • ஆண்களின் ஆண் இனபெருக்க அணு உற்பத்திக்கும், ஆண்மை குறைவை நீக்கவும் உகந்தது.
 • நீரிழிவு நோயாளிகளும் சாமையில் தயாரித்த உணவை உண்ணலாம்.

Panicum sumatrense, known as little millet, is a species of millet in the family Poaceae.

HEALTH BENEFITS:

 • Samai is rich in phyto-chemicals and it has excellent antioxidant properties
 • Its Dietary fiber protects against hyperglycemia.
 • It reduces cholesterol and helps in digestion.
 • Has nearly 2.5 times minerals and nearly 38 times fiber and nearly 13 times Iron than Rice.
 • Has nearly 6.3 times fiber and nearly 1.8 times Iron than Wheat.
 • Has lesser amount of carbohydrates than Wheat and rice and has abundant quantities of Thiamin (Vitamin B1) which is not present in Rice and Wheat.
 • Helps lowers risk of type 2 diabetes
 • Reduces chances of heart attacks
 • Improves digestion
 • Protects from breast cancer
 • protects childhood asthma

Additional information

Weight 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சாமை – Panicum sumatrense”

Your email address will not be published.